EP.35 What’s New – สร้างเกมแบบง่ายจัด ๆ ด้วย Godot (โกโด) !!

ใครว่าสร้างเกมต้องเป็น Unity หรือ Unreal Engine อย่างเดียวเสมอไป ? เพราะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปสร้างเกมแบบง่ายจัด ง่ายจริง …

0 views